TÀI CHÍNH THUẾ

Tồn tại sự chồng chéo trong hoạt động thanh kiểm tra thuế?

Phát sóng 21:30 ngày 29/03/2017

90% doanh nghiệp hài lòng với thái độ của cán bộ thuế trong các lần thanh, kiểm tra. Tuy nhiên, 

36% doanh nghiệp cho biết cách hiểu và áp dụng các quy định thuế trong quá trình thanh, kiểm tra của cán bộ thuế có xu hướng suy diễn bất lợi cho doanh nghiệp,vậy, 

Công tác thanh kiểm tra thuế thực sự đã có những chuyển biến tích cực hay chưa? 

Doanh nghiệp vẫn mệt mỏi với nhiều quy định chồngchéo trong thanh kiểm tra thuế

Thanh kiểm tra thuế: Cán bộ thuế đóng vai trò quan trọng

Thực hiện: