ĐỐI THOẠI

Năm 2021: Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế? ( Phần 3)

Phát sóng 19:45 ngày 31/01/2021
  • 1694 lượt xem
  • Doanh nhân khoa học NGUYỄN THỊ TUYẾT - CHỦ TỊCH HĐQT - TGĐ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM
  • Ông Lương Văn Phương – Chủ tịch HĐQT - Giám đốc HTX BƯỞI ĐỎ ĐÔNG CAO
  • Ông Đoàn Trọng Lý – CHỦ TỊCH HĐQT - Tổng giám đốc công ty cổ phần Chăn nuôi chế biến và Xuất nhập khẩu - APROCIMEX

Thực hiện: