STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 335: iNut Platform - Nền tảng IoT mở đầu tiên tại Việt Nam

Phát sóng 21:40 ngày 27/12/2019

Hiện nay, các dự án startup về công nghệ IoT đang phát triển nhanh như vũ bão. Tuy nhiên, các dự án này vẫn chưa giải quyết được bài toán kết nối vạn vật hoàn hảo và đảm bảo được yếu tố xã hội bên trong đó. Chính vì thế, giải pháp iNut Platform ra đời để kết nối giữa người phát triển giải pháp với người dùng cuối nhằm tạo thành nền tảng IoT mở đầu tiên tại Việt Nam. Tất cả sẽ có trong chương trình Tạp chí Startup 360 hôm nay.

Thực hiện: