CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Trái phiếu doanh nghiệp – kênh đầu tư hấp dẫn thời covid-19

Phát sóng 21:15 ngày 27/11/2020
  • 341 lượt xem

10 tháng đầu năm 2020, đã có 1 838 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên tổngsố 2 265 đợt đăng ký. lãi suất bình quân trái phiếu phát hành sơ cấp dao động từ 10,1% đến 11,2%/năm với kỳ hạn tăng dần từ 12 tháng đến 5 năm. Đây là mức lãi suất hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng giảm mạnh trong thời gian qua. Có thể thấy trái phiếu doanh nghiệp đã trở thành 1 kênh đầu tư tiềm năng với nhà đầu tư thời COVID-19. 

Thực hiện: