TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ tháng 11

Phát sóng 21:45 ngày 27/11/2015

Thực hiện: