BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 27/10 ngày 28/10/2020

Phát sóng 17:55 ngày 27/10/2020