TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế VN 9T/2019: P4 - Động lực tăng trưởng bền vững?

Phát sóng 21:15 ngày 27/10/2019

Bức tranh kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng theo xu hướng tích cực, các ngành chế biến, chế tạo phát triển tốt, giữ được tăng trưởng cao, là động lực cho kinh tế phát triển. Dự kiến, Việt Nam sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển KTXH năm 2019, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Song, vẫn những tồn tại của nền kinh tế như các yếu tố tăng trưởng chưa bền vững như phụ thuộc nhiều vào FDI; cổ phần hoá tiến hành chậm, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả thấp, cồng kềnh, không năng động. Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, thủ tục hành chính.

Thực hiện: