TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Xử lý nợ xấu và mục tiêu 3% năm 2020

Phát sóng 20:40 ngày 27/03/2017
  • 1646 lượt xem

Kết quả xử lý nợ xấu tại các NHTM. Tỷ lệ nợ xấu giảm nhưng vì sao nợ có khả năng mất vốn tại từ các NH tầm trung tới các NH lớn lại có xu hướng tăng? Mục tiêu đưa nợ xấu “thực” về dưới 3% vào năm 2020 liệu có khả thi hay không? Giải bài toán nợ xấu cho mục tiêu 2020: Giải pháp nào?

Thực hiện: