BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 26/12 ngày 27/12/2020

Phát sóng 17:55 ngày 26/09/2020