BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 26/5 ngày 27/5/2020

Phát sóng 17:55 ngày 26/05/2020