BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 26/3 ngày 27/3/2020

Phát sóng 17:55 ngày 26/03/2020

Thực hiện: