BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 26/2 ngày 27/2/2020

Phát sóng 17:55 ngày 26/02/2020

Thực hiện: