STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 439: Viettel Data Mining Platform: Nền tảng khai phá dữ liệu

Phát sóng 21:40 ngày 25/12/2020
  • 205 lượt xem

Với mục đích giúp chính quyền và doanh nghiệp ra quyết định thông qua việc thấu hiểu dữ liệu của chính mình, nền tảng Viettel Data Mining Platform đã ra đời. Đây là nền tảng khai phá dữ liệu đầu tiên được phát triển bởi người Việt, cho doanh nghiệp tại Việt Nam với mức chi phí phù hợp so với các nền tảng nước ngoài.

Thực hiện: