TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN: P4 – QUỸ ĐẦU TƯ: THÊM LỰA CHỌN CHO NĐT CÁ NHÂN

Phát sóng 21:15 ngày 25/11/2019

Quỹ đầu tư tại Việt Nam đã hình thành và nhanh chóng trở thành một trong những kênh đầu tư hấp đẫn cho các nhà đầu tư. Khởi đầu năm 2003 với một công ty quản lý quỹ đầu tiên và năm 2004 hình thành quỹ đầu tư đầu tiên thì sau 13 năm, hiện nay số lượng quỹ và các loại quỹ tại Việt Nam cũng tăng lên nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu đầu tư từ thị trường.

Nếu như tháng 3/2013, trên thị trường chỉ có 1 quỹ mở thì đến hết tháng 4.2019, thị trường có 44 quỹ đầu tư hoạt động, tăng thêm 4 quỹ so với cuối năm 2018. Trong số này có 28 quỹ mở, 2 quỹ đóng, 8 quỹ thành viên, 2 quỹ ETF và 1 quỹ bất động sản với tổng giá trị tài sản quản lý lên tới 7,171 tỷ đồng. Hầu hết các quỹ đều có mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng khá ổn định. Vậy loại hình đầu tư này đang được các NĐT đón nhận ra sao? Liệu có tiềm ẩn rủi ro gì hay không?

Thực hiện: