TÀI CHÍNH THUẾ

Xóa nợ thuế: Khó nhưng cần phải làm?

Phát sóng 21:15 ngày 25/03/2020

85 977 tỷ đồng – Là tổng số tiền nợ thuế đến cuối T2/2020, chiếm 47% tổng số tiền nợ thuế. Câu hỏi đặt ra trong việc thu nợ thuế,nhất là tại các các địa phương đó là vì sao lại gặp khó? Bên cạnh đó, Các chuyên gia cho rằng, Xóa nợ thuế ở đây là xóa nghĩa vụ của người nộp thuế, xóa tiền chậm nộp và phạt chậm nộp. Với số tiền thuế nợ gốc, cơ quan thuế vẫn đề xuất tiếp tục khoanh lại, theo dõi và xử lý xóa nợ theo đúng Luật Quản lý thuế sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, chứ không đặt vấn đề xóa nợ gốc.

Thực hiện: