BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 25/3 ngày 26/3/2020

Phát sóng 17:55 ngày 25/03/2020