BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 25/2 ngày 26/2/2020

Phát sóng 17:55 ngày 25/02/2020