BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 24/12 ngày 25/12/2019

Phát sóng 17:55 ngày 24/12/2019