STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - 517: Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả

Phát sóng 21:40 ngày 24/09/2021

Theo quy trình trước đây, trước khi được lấy mẫu xét nghiệm Sars – CoV - 2, người dân sẽ điền thông tin vào một biểu mẫu in sẵn để nhân viên y tế nhập thông tin từ bản giấy đó vào file excel. Trong điều kiện dùng đồ bảo hộ và găng tay, việc nhập rất khó khăn và chậm. Số liệu được nhập vào file excel rất khó thống kê vì không liên kết với các hệ thống khác, chưa kể mỗi nơi có thể nhập liệu khác nhau. Trong khi đó, thông tin người dân điền trên giấy có thể thiếu và không chính xác, quá trình nhập liệu vào máy tính cũng dễ sai sót.Từ đó, nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết trực tuyến đã được ra đời để giải quyết các vấn đề này.

Thực hiện: