BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 24/9 ngày 25/9/2020

Phát sóng 17:55 ngày 24/09/2020