ART WORLD

Múa đương đại - Thiên đường sáng tạo của các nghệ sĩ múa

Phát sóng 21:30 ngày 24/02/2017
  • 526 lượt xem

Nhứng năm gần đây khái niệm "Múa đương đại đã trở lên quen thuộc hơn rất nhiều đối với công chúng, nhưng trong nghệ thuật người nghệ sĩ không bao giờ ngừng sáng tạo chính vị thế mà nghệ thuật Múa đương đại của Việt Nam đã có rất nhiều biến chuyển...

Thực hiện: