CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Trái phiếu doanh nghiệp – kênh đầu tư hấp dẫn năm 2020

Phát sóng 21:15 ngày 24/01/2020

Trong năm 2019, có 211 doanh nghiệp thực hiện chào bán tổng cộng 300 588 tỷ đồng trái phiếu, chia làm 807 đợt phát hành. Tổng số trái phiếu phát hành cả năm là 280 141 tỷ đồng, tương đương 93,2% giá trị chào bán và tăng 25% so với năm 2018. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp mở rộng là xu hướng tất yếu và phù hợp để tạo sự cân bằng và nâng cao chất lượng thị trường tài chính.

Thực hiện: