TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Kiều hối - Dòng vốn vàng cho nền kinh tế

Phát sóng 21:00 ngày 24/01/2015
  • 1383 lượt xem

Khoảng 11 – 12 tỷ USD kiều hối đổ về Việt Nam mỗi năm. Kiều hối đang chảy vào đâu? Bất động sản? Chứng khoán hay sản xuất kinh doanh? Làm thế nào để tiếp tục thu hút dòng kiều hối ? Làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối?

Thực hiện: