BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 23/12 ngày 24/12/2019

Phát sóng 17:55 ngày 23/12/2019