TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Bancassurance: P3 – Đâu là rào cản?

Phát sóng 21:15 ngày 23/12/2019

Ở Việt Nam, vài năm gần đây, bancassurance được các doanh nghiệp bảo hiểm xem là kênh phân phối tiềm năng bên cạnh các kênh truyền thống. Với đà hợp tác giữa ngân hàng - bảo hiểm như hiện nay, kênh bancassurance đang góp phần phát triển thị trường, nhưng ở một góc nhìn khác, kênh này được nhận định trở thành kẻ chiếm thị phần cũ, “giết chết” các kênh truyền thống đang hoạt động ổn định. Sự cạnh tranh khốc liệt đã dẫn đến một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đưa ra mức chi phí lên đến 20% doanh thu để thuyết phục ngân hàng chấp nhận làm đối tác độc quyền cho mình.

Tiếp nối vệt đề tài Bancassurance, chương trình tạp chí ngân hàng tuần này sẽ đi sâu và làm rõ hơn cho quý vị về những mặt trái, những rui ro còn tồn tại của kênh phân phối này với chủ đề Bancassurance: P3 – Đâu là rào cản?

Thực hiện: