HỘP TIN VIỆT NAM 11H

Phát sóng 18:00 ngày 23/12/2014
  • 244 lượt xem

Những thông tin đáng chú ý trong chương trình

- Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất sản phẩm công nghệ cao 

- Tăng trưởng kinh tế: Vượt chỉ tiêu?

- Tăng trưởng kinh tế: Nhiều rào cản!