BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 23/10 ngày 24/10/2020

Phát sóng 17:55 ngày 23/10/2020