BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 23/9 ngày 24/9/2020

Phát sóng 17:55 ngày 23/09/2020