BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 23/3 ngày 24/3/2020

Phát sóng 17:55 ngày 23/03/2020