LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành: Quá ít so với yêu cầu

Phát sóng 21:15 ngày 22/09/2020

Năm 2020, hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành; Trong Quý II/2020, hoàn thành sắp xếp bộ máy tổ chức ở các bộ liên quan theo hướng đối với mỗi mặt hàng chỉ có một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành… Đó là những mục tiêu mà nghị quyết số 02/2020 đặt ra cho công tác kiểm tra chuyên ngành năm 2020. Tuy nhiên, số lượng mặt hàng phải thực hiện quản lý, kiểm tra chuyên ngành đã giảm từ 100 nghìn vào năm 2015 xuống còn 78 nghìn mặt hàng trong năm nay, tương đương với gần 25%. 5 năm – và mới chỉ cắt giảm được 25%. Những thay đổi tích cực này vẫn còn quá ít so với yêu cầu của Chính phủ cũng như kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Vẫn còn khá nhiều thủ tục gây ức chế cho DN và tạo thành những rào cản không đáng có. Chương trình LSDN tuần này sẽ làm rõ câu chuyện: Cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành: Quá ít so với yêu cầu. Chương trình được phát sóng vào 21h15, thứ 3, 22/9/2020, và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh TH VITV. Mời quý vị đón xem.

Thực hiện: