BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 22/5 ngày 23/5/2020

Phát sóng 17:55 ngày 22/05/2020

Thực hiện: