TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Nợ xấu ngân hàng: (Phần 8) Mua bán và sát nhập ngân hàng 2

Phát sóng 21:15 ngày 22/04/2019

Sáp nhập và mua bán Ngân hàng M&A là một trong những giải pháp tối ưu hóa giúp minh bạch thị trường tài chính ở Việt Nam. Bên cạnh đó M&A còn giúp các Ngân hàng có thể tăng vốn kinh doanh và mở rộng mạng lưới hoạt động. Tuy nhiên, thị trường Sáp nhập và mua bán Ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian vừa qua vẫn chưa được thực sự sôi động như kỳ vọng. Vậy nguyên nhân gì? Điều gì? khiến cho các đối tác chiến lược còn e ngại. Mời quý vị theo dõi Chương trình 

Tạp chí Ngân hàng

MUA BÁN VÀ SÁT NHẬP NGÂN HÀNG: CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN, NAN GIẢI

Phát sóng: 21h15 thứ 2 ngày 22/04/2019 

Thực hiện: