BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 22/2 ngày 23/2/2020

Phát sóng 17:55 ngày 22/02/2020