TÀI CHÍNH THUẾ

Quản lý hoàn thuế theo phương pháp rủi ro

Phát sóng 21:30 ngày 22/02/2017
  • 662 lượt xem

Tổng cục thuế Xây dựng bộ tiêu chí phân loại hoàn thuế GTGT: Doanh nghiệp có thực sự hưởng lợi???

Xây dựng bộ tiêu chí hoàn thuế: Cần có những yếutố nào? 

Bộ tiêu chí phân loại hoàn thuế: doanh nghiệpmong có sự minh bạch

Thực hiện: