BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 21/12 ngày 22/12/2019

Phát sóng 17:55 ngày 21/12/2019