CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Trái phiếu bất động sản – kênh dẫn vốn quan trọng của doanh nghiệp

Phát sóng 21:15 ngày 21/08/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Quy mô thị trườngTPDN tăng khoảng 15,6% so với cuối năm 2019, lên mức 791 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 12,9% GDP.  Trong đó, nhóm các doanh nghiệp BĐS phát hành nhiều nhất, tổng cộng 71,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,8% tổng lượng phát hành và tăng 57,5%. Những con số này là minh chứng cho thấy trái phiếu doanh nghiệp đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của các DN đặc biệt là các DN BĐS. 

Thực hiện: