STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 273 - Những sai lầm hay mắc phải khi pitching

Phát sóng 21:40 ngày 21/05/2019