XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Sửa Luật xây dựng 2014: P4 – Nên sửa những gì?

Phát sóng 19:45 ngày 21/03/2020

Những bất cập của Luật Xây dựng 2014 đang là những rào cản, vướng mắc đối với các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, bất động sản. Vì vậy, việc sửa đổi bổ sung luật Xây dựng 2014 là vấn đề cấp bách để gỡ khó cho các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý. Nhiều nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ban ngành, địa phương, các chuyên gia, và doanh nghiệp có liên quan dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và trình thông qua tại kỳ họp thứ 9, tháng 5/2020. 

Thực hiện: