TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 9T/2019: P 3 - Năng lực cạnh tranh 4.0 được cải thiện

Phát sóng 21:15 ngày 20/10/2019

Trong báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 4.0 vừa được Diễn đàn kinh tếthế giới WEF công bố, Việt Nam đứng thứ 67 trong 141 nền kinh tế năm nay, với 61,5 điểm trên thang 100. Mức tăng 10 bậccủa Việt Nam là nhiều nhất và cũng là duy nhất trên thế giới. Kết quả này đạtđược là do 8/12 trụ cột tăng điểm và tăng nhiều bậc. Tuy vậy, phía trước vẫncòn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là vấn đề về thể chế, kỹ năng, môi trườngkinh doanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tất cả những vấn đề này sẽ được đềcập trong chương trình tiêu điểm tuần này với chủ đề Kinh tế Việt Nam9T/2019: P3 - Năng lực cạnh tranh 4.0 được cải thiện.

Thực hiện: