TÀI CHÍNH THUẾ

Sửa luật thuế phải gắn với kiểm soát chi hiệu quả

Phát sóng 21:30 ngày 20/09/2017
  • 380 lượt xem
  • Sửa đổi 5 luật thuế giúp tăng thu ngân sách bao nhiêu? Tăng thu có bền vững hay không? Tác động của chính sách thuế mới với các ngành nghề ra sao? Đây là một trong những câu hỏi đc các DN và giới chuyên môn quan tâm nhất đối với dự thảo sửa đổi 5 luật thuế của BTC
  • Báo cáo đánh giá tác động khi tăng VAT- bao giờ công khai?
  • Làm thế nào để tạo sự đồng thuận từ người dân và doanh nghiệp đối với việc sửa 5 luật thuế?

Thực hiện: