LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Kiểm tra chuyên ngành: Gây khó cho doanh nghiệp?

Phát sóng 21:15 ngày 20/07/2021

Thống kê cho thấy số lượng mặt hàng phải thực hiện quản lý, kiểm tra chuyên ngành đã giảm từ 100 nghìn vào năm 2015 xuống còn 78 nghìn mặt hàng trong năm 2020, tương đương với gần 25% số lượng mặt hàng đã được cắt giảm thủ tuc này. Tuy nhiên, theo đánh giá, những thay đổi tích cực này vẫn còn quá ít so với yêu cầu của Chính phủ cũng như kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Bởi thực tế, doanh nghiệp còn gặp khá nhiều khó khăn với các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, vì có đến 25% doanh nghiệp cho biết thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành khó và rất khó, 67% cho rằng bình thường và chỉ 8% cho biết các thủ tục thực hiện dễ. . Chương trình LSDN tuần này tập trung phân tích câu chuyện Kiểm tra chuyên ngành: Gây khó cho doanh nghiệp?.

Thực hiện: