TÀI CHÍNH THUẾ

NĐ 41/2020: Giảm “gánh nặng” cho doanh nghiệp

Phát sóng 21:15 ngày 20/05/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020 để giãn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp. Đây là một động thái rất kịp thời của Chính phủ và đã chia sẻ được phần nào những khó khăn của các doanh nghiệp.

Nghị định này so với các Nghị định trước đây là được áp dụng ngay sau khi Thủ tướng đặt bút ký. Điều đó cho thấy rằng, Chính phủ đã rất nhanh nhạy và quyết liệt. 

Việc Nghị định có hiệu lực ngay đã đơn giản được rất nhiều vấn đề về mặt thủ tục hành chính. Đây đều là những động thái nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp.

Thực hiện: