BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 20/5 ngày 21/5/2020

Phát sóng 17:55 ngày 20/05/2020