CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Kỷ niệm 10 năm lên sóng kênh VITV

Phát sóng 14:00 ngày 15/03/2019