STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 359: Nền tảng giúp người bệnh nắm trong tay phác đồ điều trị

Phát sóng 21:40 ngày 20/03/2020

Hiện nay phòng khám 4.0 đang là mô hình hỗ trợ phòng và điều trị bệnh được ứng dụng mạnh mẽ trên thế giới. Tại Việt Nam một số các cơ sở y tế, phòng khám cũng áp dụng mô hình y tế số hoá (Online to Offline) , mở ra bước đột phá mới trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển y tế điện tử vào công tác khám và hỗ trợ điều trị bệnh cho người dân, mô hinh này đã mang đến sự đổi mới theo hướng hiện đại hóa, chính xác, nhanh chóng, kịp thời đặc biệt giúp người bệnh nắm trong tay phác đồ điều trị. .Trong phóng sự startup 360 số ra thứ 6 tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị 1 mô hình như vậy,

Thực hiện: