TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Xử lý dứt điểm sở hữu chéo hiệu quả đến đâu?

Phát sóng 20:40 ngày 20/03/2017
  • 877 lượt xem

Tổng quan quá trình xử lý sở hữu chéo từ năm 2011 cho tới thời điểm hiện tại. Quyết liệt xử lý sở hữu chéo nhưng hiệu quả thực sự đến đâu? Cấm vay vốn ngân hàng để góp vốn mua cổ phần của ngân hàng khác: Nên hay không? Giải bài toán sở hữu chéo: giải pháp nào?

Thực hiện: