BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 20/01 ngày 21/01/2020

Phát sóng 17:55 ngày 20/01/2020

Thực hiện: