STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 324: Cơ hội cho Việt Nam phát triển 5G

Phát sóng 21:40 ngày 19/11/2019

Đã được một thời gian đủ lâu kể từ khi 4G được đưa vào khai thác tại VN, tuy nhiên vẫn chưa tận dụng được hết tiềm năng. Vậy bao giờ mới là thời điểm thích hợp để đẩy mạnh phát triển 5G?

Thực hiện: