TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Thanh toán không tiền mặt P5: Ví điện tử nhập cuộc

Phát sóng 21:15 ngày 19/10/2020

Tính đến nay, có khoảng 26 tổ chức được cấp giấy phép đã triển khai cung ứng 10,5 triệu Ví điện tử ra thị trường với tổng số dư khoảng 1.258,17 tỷ đồng. Trong quý I/2019, tổng số lượnggiao dịch bằng Ví điện tử đạt gần 77.454  nghìn giao dịch với tổng giá trị giao dịch đạt gần 29,5 nghìn tỷ đồng (tăng 55,5% về số lượng và tăng 77,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018), bình quân khoảng 380.864 đồng/giao dịch; số lượng giao dịch bình quân của 01 Ví điện tử là khoảng 2,54 giao dịch/tháng, giá trị giao dịch bình quân của 01 Ví điện tử là khoảng hơn 966.000 đồng/tháng. Cóthể thấy xu hướng thanh toán qua ví đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày của người dân. Ví điện tử là gì? Có những lợi ích như thế nào? Và giải pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng ví ra sao?

Thực hiện: