BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 19.04 ngày 20.04

Phát sóng 17:55 ngày 19/04/2017

Thực hiện: